ISBN: 9780857238498

價格 9.99$ 換算台幣約為:310

年份: 2019

出版社: Natl Book Network

ISBN: 9780812988772

價格 18.00$ 換算台幣約為:560

年份: 2019

出版社: Random House Inc

ISBN: 9781784726195

價格 19.99$ 換算台幣約為:620

年份: 2019

出版社: Octopus Pub Group

ISBN: 9781911164098

價格 59.95$ 換算台幣約為:1870

年份: 2019

出版社: Two Rivers Distribution

ISBN: 9781773270524

價格 32.99$ 換算台幣約為:1030

年份: 2019

出版社: Pgw

ISBN: 9781603588416

價格 24.95$ 換算台幣約為:780

年份: 2019

出版社: Chelsea Green Pub Co

ISBN: 9783945852293

價格 29.95$ 換算台幣約為:940

年份: 2019

出版社: Distributed Art Pub Inc

ISBN: 9781138468627

價格 200.10$ 換算台幣約為:6260

年份: 2019

出版社: Taylor & Francis