ISBN: 9781682856222

價格 153.00$ 換算台幣約為:4780

年份: 2019

出版社: Ingram Pub Services

ISBN: 9781788013901

價格 225.00$ 換算台幣約為:7030

年份: 2019

出版社: Royal Society of Chemistry

ISBN: 9781788017442

價格 95.00$ 換算台幣約為:2970

年份: 2019

出版社: Royal Society of Chemistry

ISBN: 9780841233096

價格 150.00$ 換算台幣約為:4690

年份: 2019

出版社: Oxford Univ Pr

ISBN: 9781682866924

價格 146.99$ 換算台幣約為:4600

年份: 2019

出版社: Ingram Pub Services

ISBN: 9781683441809

價格 42.99$ 換算台幣約為:1340

年份: 2019

出版社: New Leaf Pr

ISBN: 9781788013819

價格 235.00$ 換算台幣約為:7350

年份: 2019

出版社: Royal Society of Chemistry

ISBN: 9780841233072

價格 150.00$ 換算台幣約為:4690

年份: 2019

出版社: Oxford Univ Pr