ISBN: 9781580406932

價格 69.95$ 換算台幣約為:2190

年份: 2019

出版社: Pgw

ISBN: 9780826134561

價格 175.00$ 換算台幣約為:5470

年份: 2019

出版社: Springer Pub Co

ISBN: 9781632427403

價格 150.00$ 換算台幣約為:4690

年份: 2019

出版社: Ingram Pub Services

ISBN: 9789633862674

價格 60.00$ 換算台幣約為:1880

年份: 2019

出版社: Central European University Pr

ISBN: 9781683731924

價格 34.99$ 換算台幣約為:1090

年份: 2019

出版社: Pesi Inc

ISBN: 9780830852390

價格 28.00$ 換算台幣約為:880

年份: 2019

出版社: Intervarsity Pr

ISBN: 9780323551267

價格 48.95$ 換算台幣約為:1530

年份: 2019

出版社: Elsevier Science Health Science

ISBN: 9781538114391

價格 35.00$ 換算台幣約為:1090

年份: 2019

出版社: Rowman & Littlefield Pub Inc